Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ


Այսօր թվային տեխնոլոգիաների միջոցով գեղարվեստական տպագրության նմուշի ստեղծումը դյուրին գործընթաց է, մինչդեռ դասական եղանակով տպագրական տախտակի (կլիշեի) պատրաստումը խրթին է և ժամանակատար: Զարմանալի է, երբ որոշ արվեստագետներ հրաժարվում են թվային տեխնոլոգիաների ընձեռած «հարմարավետությունից» և նախընտրում աշխատատար՝ վտանգավոր թթուների, թունավոր լուծիչների, յուղային հիմքով տպագրական ներկերի կիրառմամբ ուղեկցվող ավանդական եղանակները: Թերևս, գեղարվեստական տպագրության հմայքն ու էությունը թաքնված են այդ երկարատև և դժվարին գործընթացներում:


«Մշակույթների երկխոսություն»կազմակերպության նախաձեռնությամբ 2017թ.-ի նոյեմբերին Երևանում /Հայաստան/ կմեկնարկի «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ը:


«Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի հիմնական նպատակներն են.


 • ավանդական գեղարվեստական տպագրության ոլորտում առկա մերօրյա զարգացումների, միտումներիուսումնասիրությունն ու բացահայտումը
 • դասական, այսօր հազվադեպ հանդիպող «հնաոճ» տեխնիկաների և արդի գաղափարների միախառնման, միահյուսման մշտադիտարկումը

Երևանյան բիենալեն տարածաշրջանում գեղարվեստական տպագրությամբ զբաղվող արվեստագետների համար կհանդիսանա միջազգային նոր հարթակ և կխթանի ոլորտի մասնագետների, ուսանողների, արվեստասեր հասարակության հետաքրքրությունը դեպի արվեստի այս ճյուղը:Ընդհանուր պայմաններ


«Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ին կարող է մասնակցել գեղարվեստական տպագրության ավանդական տեխնիկաներով (փորագրանկար, օֆորտ, չոր ասեղ, ակվատինտա, մեցոտինտա, փափուկ լաք, փայտագրություն, լինոփորագրություն, վիմատպություն, օֆսեթ վիմատպություն, մետաքսագրություն, կոլլոգրաֆիա, մենատիպ և այլն) աշխատող յուրաքանչյուր արհեստավարժ նկարիչ և կերպարվեստի բուհերի վերջին երկու տարվա ուսանող:


 • բիենալեն չունի թեմատիկ սահմանափակում
 • մասնակցությունն անվճար է

Անվանի մասնագետներից կազմված միջազգային ժյուրին կընդունի «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի պայմաններին համապատասխանող հայտերը:


Բիենալեի պաշտոնական կայքում (www.yerevanprintbiennale.com) պետք է.


 • լրացնել հայտի էլեկտրոնային ձևը
 • կցել աշխատանքների թվային օրինակները /JPEG կամ TIFF ձևաչափով, 300 dpi լուծումով/
 • յուրաքանչյուր լուսանկար չպետք է գերազանցի 15 MB ծավալը

Հայտերն ընդունվում են 2016թ.-ի սեպտեմբերի 15ից մինչև դեկտեմբերի 15ը:


«Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի կազմկոմիտեն իրավասու է օգտագործել ընտրված աշխատանքների թվային օրինակները ըստ հայեցողության, առանց նկարիչներին կանխավ այդ մասին իրազեկելու:


Յուրաքանչյուր դիմող կարող է ուղարկել 2013-2016թթ.-ի ընթացքում ստեղծված


 • մինչև 3 մեծածավալ աշխատանք /թղթի նվազագույն չափը 30 x 40 սմ, առավելագույն չափը 70 x 100 սմ/
 • մինչև 5 փոքրածավալ աշխատանք /թղթի նվազագույն չափը 10 x 10 սմ, առավելագույն չափը 30 x 40 սմ/

Բիենալեի ընտրական առաջին փուլի արդյունքների մասին տեղեկությունները կհրապարակվեն 2017թ.-ի մարտի 1-ին:

Մրցութային փուլ անցած արվեստագետների ցուցակը կհրապարակվի «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի պաշտոնական կայքում:


Աշխատանքների բնօրինակներն, առանց շրջանակի և պասպարտուի, պետք է ուղարկել մինչև 2017թ.-ի մայիսի 1ը, հետևյալ հասցեով:ՇՈՒՏՈՎ

«Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի պաշտոնական կայքից անհրաժեշտ է.


 • ներբեռնել տեղեկատվական ձևաթուղթը
 • լրացնել համապատասխան դաշտերը /անուն, ազգանուն, երկիր, անվանում և այլն/
 • տպել լրացված ձևաթուղթը
 • փակցնել /չոր սոսնձով կամ երկկողմանի կպչուն ժապավենով/ յուրաքանչյուր բնօրինակ աշխատանքի ետևի կողմի վերևի աջ անկյունում

2017թ.-ի մայիսի 1ից հետո ուղարկած աշխատանքները ժյուրիի կողմից չեն ընդունվում:


Փոստային ծրարների վրա անհրաժեշտ է փակցնել հետևյալ ծանուցումները.


 • “PRINTED MATTERS”
 • “NO COMMERCIAL VALUE”

Պիտակները պետք է ներբեռնել «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի պաշտոնական կայքից:


Բնօրինակ աշխատանքներն ուղարկելու հետ կապված փոստային բոլոր ծախսերը հոգում են արվեստագետները:


Բիենալեի կազմակերպիչները պատասխանատվություն չեն կրում տեղափոխման ընթացքում առաջացած վնասների համար:


Ուղարկելով աշխատանքները՝ արվեստագետները հաստատում են իրենց համաձայնությունը «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի մասնակցության պայմաններին:


Բնօրինակ աշխատանքները կվերադարձվեն բիենալեի փակումից հետո, 6 ամսվա ընթացքում /նախնական փաթեթավորմամբ/:


Ծախսերը հոգում է «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի կազմկոմիտեն:


Բիենալեի կազմկոմիտեն ուրախ կլինի մասնակից արվեստագետների աշխատանքները ընդգրկել «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի հավաքածուում: Աշխատանքներ նվիրաբերելու դեպքում, խնդրում ենք լրացնել էլեկտրոնային հայտադիմումի համապատասխան դաշտը:Մրցանակներ


«Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի կազմկոմիտեի կողմից սահմանված են հետևյալ մրցանակները.


 • Գլխավոր մրցանակ /մեդալ/
 • Առաջին մրցանակ /մեդալ/
 • Երկրորդ մրցանակ /մեդալ/
 • Երրորդ մրցանակ /մեդալ/

«Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի մրցանակակիր արվեստագետները հնարավորություն կունենան անհատական ցուցահանդեսով ներկայանալ «Գեղարվեստական տպագրության Երկրորդ միջազգային բիենալե, Երևան 2019»-ին:


Որոշ աշխատանքներ կարժանան նաև պատվոգրերի:


Մրցանակները կհանձնվեն 2017թ.-ի հոկտեմբերի 28ին, «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողության ընթացքում:


Բացակա արվեստագետները կստանան իրենց մրցանակները փոստով:


Մրցանակակիր արվեստագետների աշխատանքները կհամալրեն «Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի հավաքածուն:Պատկերագիրք


«Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի պատկերագրքի շնորհանդեսը տեղի կունենա փակման հանդիսավոր արարողության ընթացքում, 2017թ.-ի նոյեմբերի 30ին:

Մասնակից արվեստագետները կստանան պատկերագիրքը փոստով:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բիենալեի կազմակերպիչները իրավասու են մրցույթի ընդհանուր պայմաններում և ժամանակացույցում կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ: Փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը կհրապարակվի բիենալեի պաշտոնական կայքում:29.07.2017

«Գեղարվեստական տպագրության Առաջին միջազգային բիենալե, Երևան 2017»-ի կազմկոմիտե